top of page

เมนู Black Coffee ซี้ปึก! ร้อน


ส่วนประกอบ 1. น้ำกาแฟ 1 shot หรือ 30 ml. 2. น้ำร้อน 100 ml. 3. น้ำตาลปึก 10 กรัม หรือ 2 ช้อนชา

สาระความรู้
Recent Posts
Archive
Search By Tags