top of page
หน้าปกวัตถุดิบร้านกาแฟ.jpg

ขายเมล็ดกาแฟ ซื้อสินค้าง่ายๆ ปลอดภัย จัดส่งรวดเร็ว สินค้าถึงหน้าประตูบ้านแน่นอน

ขายเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้า 100% ผงโกโก้ ผงชาเขียวมัทฉะ ใบชาบด และวัตถุดิบร้านกาแฟอื่นๆ มากมาย

คอฟแมน ขายเมล็ดกาแฟอาราบิก้า 100% ขายเมล็ดกาแฟคั่วกลางและคั่วเข้ม และมีวัตถุดิบร้านกาแฟ

อีกมากมาย เช่น ผงโกโก้แท้ 100% และ ผงชาเขียวมัทฉะ
 

คอฟแมนใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตไม่เพียงแต่ขายเมล็ดกาแฟและวัตถุดิบร้านกาแฟเท่านั้น

แต่ทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ Contact Farming กับเกษตรกรทางภาคเหนือของประเทศไทย

โดยได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาเรื่องการเกษตรให้กับชาวดอย

คอฟแมนมีโรงคั่วอยู่ที่พะเยา และสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเทพฯ เพื่อขายเมล็ดกาแฟ

และวัตถุดิบร้านกาแฟให้กับร้านกาแฟคอฟแมน และร้านกาแฟอื่นๆ ที่ต้องการวัตถุดิบคุณภาพ

โรงคั่วกาแฟพะเยา.jpg

ัตถุดิบร้านกาแฟคุณภาพ

จำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้า 100% ผงโกโก้ ผงชาเขียวมัทฉะ ใบชาบด ไซรัปน้ำผลไม้ และวัตถุดิบร้านกาแฟอื่นๆ มากมาย

  • เมล็ดกาแฟคั่วพิเศษ! Colombia, La Gallera Estate