top of page

เมนูเครื่องดื่ม ชาผลไม้


เมนู ชาผลไม้

ส่วนประกอบ

1. ผงชามะนาว 3 in 1 คอฟแมน 3 ชช.

2. น้ำเปล่าเติมให้ถึงขีด 150 มล.

3. น้ำผลไม้เข้มข้น คอฟแมน 20 มล.

วิธีชง

- ผงชามะนาว 3 in 1 ละลายกับน้ำเปล่า เติมน้ำผลไม้เข้มข้นคอฟแมน คนให้เข้ากันเติมน้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟ

สาระความรู้
Recent Posts
Archive