top of page

- คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชา

- ผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถีน

- หมักบ่มจนหอมกลมกล่อมด้วยสูตรพิเศษจนเป็นเอกลักษณ์ของ COFFMAN

ชาไทย สูตร 2 - Thai Tea Formula 2

฿180.00ราคา
    bottom of page