top of page

- คัดเฉพาะยอดอ่อนใบชา

- ผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถีน

- หมักบ่มจนหอมกลมกล่อมด้วยสูตรพิเศษจนเป็นเอกลักษณ์ของ COFFMAN

ชาเขียว Green Tea

฿450.00ราคา
    bottom of page