top of page

เมนู Midnight Milk Tea


ส่วนประกอบ / วิธีทำ 1. ชานมคอฟแมน 4 - 5 ช้อนชา 2. นมข้นหวาน 25 ml. 3. นมข้นจืด 30 ml. 4. กดน้ำชา 100 ml.

วิธีเสิร์ฟ - เติมเฉาก๊วยก้นแก้ว ตักน้ำแข็ง เทชาเย็น พร้อมเสิร์ฟ

สาระความรู้
Recent Posts