เมนู ชาอัญชันร้อน


ส่วนประกอบ / วิธีทำ

1. ชาอัญชัน 4 ชช. - สกัดน้ำชา 30 มล.

2. เติมนมร้อน 200 มล.

สาระความรู้