เมนู Witch Poison


ส่วนประกอบ

1. น้ำบลูเบอร์รี่เข้มข้นคอฟแมน 30 มล. / โซดา 30 มล.

2. น้ำส้มเข้มข้นคอฟแมน 15 มล. / โซดา 100 มล.

วิธีทำ

1. น้ำบลูเบอร์รี่เข้มข้นผสมกับโซดา

2. น้ำส้มเข้มข้นผสมกับโซดา

3. การเสิร์ฟ ชั้นล่างเป็นน้ำบลูเบอร์รี่ตามด้วยน้ำส้ม

สาระความรู้