เมนู Blue Coffee


ส่วนประกอบ/วิธีทำ

ชั้นล่าง

1. นมสด 100 ml.

2. นมข้นหวาน 15 ml.

3. Pomona Syrup กลิ่น บลูคูโรโซ 5 ml.

- คนส่วนผสมให้เข้ากัน เทใส่น้ำแข็งชั้นล่าง

ชั้นบน

4. น้ำกาแฟ 1 shot

- กลั่นน้ำกาแฟ 1 shot ใช้ช้อนกัน ค่อยๆเทลงเป็นชั้น

สาระความรู้